Entreprenörskap handlar om människor, inte idéer!

Visst är det fantastiskt med idéer. Jag älskar att sitta och spåna fram nya affärsidéer och utveckla välgenomtänkta planer för framtida världsövertagande. Problemet med mig är att jag nästan aldrig genomför dem, det är mycket snack och lite verkstad. Detta är min brist som entreprenör. Förmågan att kunna utveckla idéer är en given del av entreprenörskapandet, men jag skulle vilja påstå att den fått alldeles för stort fokus. Vi glorifierar idéer. Vi höjer till skyarna de "unika" affärsidéer som förändrat världen. Det verkar som att hela entreprenörskapsvärlden snurrar runt radikala nytänkanden! Människorna bakom får ta baksätet, medan deras idéer höjs till skyarna. Samtidigt kan du fråga vilken VC som helst: man satsar hellre på en fantastisk person med en halvtaskig idé, än en halvtaskig person med en fantastisk idé – ingen tvekan om saken!

Idag finns det ett hel bunt affärsidétävlingar i Sverige. I göteborg avgjordes häromveckan Venture Cups affärsidétävling och även om jag helhjärtat stöder detta fantastiska arrangemang så vill jag fortfarande ställa frågan om man inte någonstans bland över 300 bidrag och 1500 sidor tappar bort människorna bakom? Inte för att jag tror att Venture Cup brukar hitta fel: den enda pristagaren jag känner personligen, klätterskogstjejen Tamara Chistmann, har drivkraft nog så att det skulle räcka till halva västsverige.

I USA har man affärsplanstävlingar tagit steget längre. Där har varje business school med självrespekt inte bara en egen affärsplanstävling, utan också ett "business plan team". Precis som många colleges har "debate teams" och "math teams" har man idag en grupp studenter vars uppgift är att åka landet runt och tävla i att skriva och presentera affärsplaner i skolans namn. Vissa av dessa företagsidéerna har inte ens syftet att någon gång realiseras, utan existerar bara för pappersexcercisens skull. Jag vet inte vad ni känner, men jag tycker detta har förbannat lite att göra med riktigt entreprenörskap.

Detta är väl på ett sätt bakgrunden till Entreprenörsjaktens hela grundidé. Entreprenörsjakten är ingen idétävling, utan en talangjakt – en tävling för människor. Syftet är att lyfta fram de egenskaper, kunskaper och färdigheter som krävs för att lyckas. Entreprenörskap handlar om kreativitet, drivkraft och arbetsglädje, entreprenörskap handlar om att våga! Jag vill visa att att det är entreprenören som är kärnan i entreprenörskapet och fånga denna gnista som finns hos dessa människor! Det är sådana vi måste skapa fler av i framtida generationer!

Ha nu en grymt God Jul och se till att ta hand om nära och kära. Vi hörs snart igen.

Med entreprenöriella hälsningar,

Gustaf Josefsson