Arbetslösa entreprenörer?

Idag behöver man vara arbetslös för att få ett s.k. starta egetbidrag från staten. I många regioner måste man till och med vara aktivt arbetssökande under en viss tid innan man blir berättigad till bidraget. Man får heller inte vara under 25 för att få starta företag med statens ekonomiska välsignelse.

Att man är arbetslös är inte en höjdarindikator på att man är lämplig att starta företag. Jag skulle vilja påstå att det snarare är tvärt om. Det är långt mycket bättre att locka högutbildade eftertraktade människor med anställning att öppna upp sina jobb för andra för att bli entreprenörer.

Om och om igen upplever jag att politikers jakt på smarta lösningar gör att man ofta försöker bunta ihop problem som inte har med varandra att göra. I det här fallet så har vi två problem: arbetslöshet och tillväxt. Även om det är attraktivt att försöka slå två flugor i en smäll så tror jag inte att det är världens bästa idé att sätta sitt hopp till arbetslösa för att skapa tillväxt.

Ett starta egetbidrag är inte en arbetslöshetsåtgärd, utan en tillväxtåtgärd och borde sålunda inte ligga under arbetsförmedlingen, utan under tillväxtverket. Dessa pengar borde snarare vara en form av såddfinansiering som entreprenören själv får styra över. Ofta är det ju just tidiga utgifter i bolaget som man behöver hjälp med.

Entreprenörskap är lösningen på arbetslösheten, men det är inte de arbetslösa som borde bli entreprenörer.